Transkraniell elektrisk stimulering (TDCS)

 

Transkraniell elektrisk stimulering (Transcranial DC Stimulation TDCS) är en ny form av neurostimulering som kan användas för att, på ett säkert och ofarligt sätt utan biverkningar, behandla en mängd olika kliniska tillstånd som depression, tinnitus, migrän, talstörning efter stroke och central neuropatisk kronisk smärta.

TDCS har också visat sig öka verbala och motoriska färdigheter och förbättra inlärning och minne hos friska personer.

  

TDCS innebär applicering av en svag elektrisk ström som   via elektroder mot hjässan/hårbotten  genererar ett elektromagnetiskt fält som selektivt modulerar aktiviteten hos nervceller i hjärnbarken.

 

Den exakta mekanismen för TDCS är inte klar men omfattande neurofysiologisk forskning har visat att strömfältet når yttre skikten av cortex och ändrar nervernas membranpotentialer.  Därigenom påverkas den neuronala retbarheten och nervaktiviteten .

 

Stimulering med den negativa polen placerad över en vald region minskar nervcellernas aktivitet medan stimulering med pluspolen (anod) ökar den neuronala aktiviteten under elektroden.

 

På så vis kan TDCS användas för att öka aktiviteten i specifika hjärnområden som är understimulerade alternativt minska aktiviteten i områden som är överstimulerade.

 

Forskning har visat att effekterna av TDCS kvarstår en viss tid efter behandlingen beroende på strömfältets styrka och behandlingens längd.

 

Transkraniell stimulering av hjärnan använder mycket små elektriska strömfält med selektiv effekt eller med andra ord: man få endast en påverkan av området direkt under den aktiva elektroden.

 

Transkraniell stimulering utförs på läkarmottagningen med patienten bekvämt liggande.

 

Den grundläggande behandlingen består av 5 - 10 sessioner.

  

Två ledande elektroder (fuktade med fysiologisk saltlösning) placeras dels i hårbotten dels på panna, nacke eller annat område i hårbotten. Elektroderna hålls på plats av elastiska pannband.

 

Sedan elektroderna placerats korrekt, används en automatisk TDCS enhet som drivs av ett 9-volts batteri för att skicka en konstant elektrisk ström på 2 mikroamp genom elektroderna i 20 minuter.

 

Elektroden som är kopplad till pluspolen (anod) aktiverar neuronal aktivitet medan den negativa elektroden (katod) hämmar neuronal aktivitet i underliggande cortex.

 

Behandlingen framkallar inte någon smärta. Patienter som får TDCS rapporterar i allmänhet ingenting annat än en mild stickande eller kliande känsla under elektroden vid stimulering. Denna upplevelse försvinner omedelbart efter att strömmen är avstängd.

 

Alla får inte förväntat resultat av behandlingen eftersom människor reagerar olika. Effekten av behandling kan t.ex. bero på personliga egenskaper som graden av central sensorisk överkänslighet, tidigare eller pågående medicinering m.m.

Effekt av behandling kan således inte garanteras.

 

Varje behandlingsomgång föregås av en läkarundersökning. För att utvärdera behandlingens effekt får man fylla i ett formulär före och efter behandlingen.

 

Behandling med TDCS är en smärtfri och säker behandling.

 

Tillbaka till hemsidan