Storgatan 32, Ängelholm

tel: 0431 - 109 80

Cityhälsan i Ängelholm

Vår klinik ligger vid Stortorget i centrala Ängelholm. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av besvär, relaterade till öron, näsa och hals. Från tinnitus och yrsel till allergi och nästäppa. Vi erbjuder även olika typer av vaccinationer, t ex inför resan eller influensatider. Kliniken har varit till Ängelholmbornas tjänst i över 20 år och drivs idag av Dr. Inga Malcus.

Mer information

    Snabblänkar

 

 

 

 

Bihåleinflammation

 

Undvik antibioika vid förkylning med bihålesymptom.

Bihålebesvär kommer utav en inflammation i näsans slemhinna vilket gör att de trånga gångarna till bihålorna täpps igen. Eftersom näsan står i nära kontakt med bihålorna kan en vanlig förkylning leda till bihåleinflammation. Det är viktigt att man skiljer på en bihåleinflammation som orsakas av bakterier och en bihåleinflammation som beror på förkylningsvirus. Cirka 90% av alla bihålebesvär orsakas inte av bakterier, utan av exempelvis virus, och då fungerar det inte att behandla med antibiotika. En läkare kan bedöma om bihålebesvären går att behandla med antiinflammatorisk spray så att man kan slippa antibiotikabehandling i onödan. (Risk för resistensutveckling!)

Värk i bihålorna på grund av undertryck

Bihålorna är hålrum som är klädda med slemhinna och sitter i ansiktsskelettet runt om näshålan. De har direktkontakt med näsans hålrum genom trånga öppningar. Bihålorna kan ses som en fortsättning av näshålan. Det kliniska problemet är att bihålornas öppningar mot näshålan är så trånga. Vid en förkylning med snuva kan svullnaden stänga av passagen mellan bihålan och näshålan. Luften i bihålan resorberas successivt och ett undertryck byggs upp i bihålan. Undertrycket (som kan ge viss värk) och inflammatorisk retning i bihålan gör att kroppsvätska "svettas” ut från bihålans slemhinnor.

 

På den sjunde dagen...

Om den blockerade passagen kvarstår i flera dagar (7 -10 dagar) så kan bakterier ibland finna vägen in till den näringsrika kroppsvätskan och framkalla en bakteriell infektion i bihålan. Infektionen och varbildningen som har svårt att pressa sig ut genom öppningen framkallar då feber, kraftig värk och en tjock snuva. Då finns anledning att överväga antibiotikabehandling.

Börja med cortison-spray

I de allra flesta fall utvecklas alltså bihålesymtom utan att det finns en bakteriehärd. Vi vet idag att endast ca 10% av patienterna som får diagnosen "bihåleinflammation" har en antibiotikakrävande infektion. Hos flertalet patienter är det svullnaden och den täppta öppningen mellan bihåla och näshåla, orsakat av en banal virusbetingad inflammation, som är grunden till symptomen från bihålorna. Därför är man i dag mer inriktad på att ge antiinflammatorisk behandling med kortisonsprayer för att minska inflammationen. Behandling med kortisonsprayer vidgar den täppta öppningen och förbättrar dränaget mellan bihåla och näshåla.

Profylax med cortison-spray

Även om inflammationen oftast är grunden till att passagen stängs finns det faktorer hos vissa patienter som kan förvärra problemen och ge upprepade bakteriella bihåleinflammationer. Det kan vara en kroniskt ökad slemhinnesvullnad vid öppnngarna av bakomliggande allergi, VMR eller begynnande näspolypos. Det gäller då att ge förebyggande medicinering eller att i sällsynta fall vidga bihåleöppningarna med en operation

Kronisk bihåleinflammation

Den vanligaste orsaken till kronisk bihåleinflammation idag är en bakomliggande låggradig pyrande tandrotsinfektion. Tydligaste symptom är ensidig illaluktande snuva och tämligen måttlig värk. (Samma bild ses vid främmande kropp som fastnat i näsan och vid tumörsjukdom i näsan!) Vid nedsatt immunförsvar, dåliga torftiga levnadsförhållanden, bristfällig nutrition eller missbruk kan ibland långdragna obehandlade bihåleinflammationer skapa en kronisk svampig infektiös svullnad och varbildning i bihålorna speciellt om det finns predisponerande bakomliggande slemhinnesvullnad/näspolypos.
 

 

 

Copyright ® 2011 Cityhälsan ÖNH