Storgatan 32, Ängelholm

tel: 0431 - 109 80

Cityhälsan i Ängelholm

Vår klinik ligger vid Stortorget i centrala Ängelholm. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av besvär, relaterade till öron, näsa och hals. Komplett yrsel och tinnitus utredning. Ögon-rörelseanalys med video-nystagmoscopi. Vi erbjuder behandling av Kristallyrsel med Epley´s manöver. 

Mer information

     Snabblänkar

 

 

 

 

 

MIGRÄN YRSEL

Håkan Enbom MD, PhD

Citykliniken ÖNH, Ängelholm

 

 

Migrän är inte bara huvudvärk.

Migrän är en ärftlig förändring av den gen i kroppens celler som styr utformandet av cellens calciumkanaler. Förändringen innebär att cellen vid en retning lättare depolariserar d.v.s. lättare svarar med en elektrisk impuls. För nervcellerna innebär det att en mindre stimulering krävs för att utlösa en nervsignal. Kroppens nervsystem är med andra ord mer lättretat eller överretbart hos personer som har ärvt denna genetiska avvikelse. Graden av överretbarhet kan variera från tid till annan och från person till person.

En del personer med migrän kan få migränhuvudvärk medan andra lever hela livet utan att få huvudvärk.

 

Perifer sensorisk överkänslighet

Alla med migrän har däremot en sensorisk överkänslighet som kan uttrycka sig olika från person till person och som kan variera i tiden – t.ex är kvinnor med migrän mer känsliga i samband med menstruation. Nästa alla känner till att personer med migrän är känsliga för ljus och ljud när man har huvudvärk – man ligger gärna i ett mörkt och tyst rum.

Men överkänsligheten finns för all ingående sensorisk information: ljusöverkänslighet, ljudöverkänslighet, luktöverkänslighet,vestibulär överkänslighet (blir lätt åksjuk), sensorisk överkänslighet (blir lätt hudöm), proprioceptiv överkänslighet (får lättare ostadighetskänsla), autonom överkänsliget (får lätt ont i magen, rethosta, nästäppa)

 

Central överretbarhet

Det föreligger även en konstant överkänslighet i centrala nervsystemet som varierar i tiden. I en central kopplingspunkt i hjärnstammen – locusceruleus – kan en speciellt ökad neurogen aktivitet registreras. Vid överaktivering här utlöses en depolarisationsvåg på hjärnans yta som vandrar bakifrån och framåt på hjärnans ena halva. Denna vandrande våg framkallar aurasymptomen genom en kärlkontraktion och åtföljande försämrad cortikal genomblödning. Kärlkontraktionen utlöser en reflexmässig kraftig vidgning (dilatation) av blodkärlen som därigenom kommer att läcka blodvätska med proteiner/peptider (GRCP) vilket i sin tur för med sig en inflammatorisk reaktion runt blodkärlen. Inflammationen retar trigeminusnervtrådar runt blodkärlen som skickar smärtimpulser till trigeminusgangliet, nucleuscaudalis och vidare till ett sensoriskt överkänsligt smärtcentra i Thalamus. Trots den i sig lindriga smärtretningen från nerverna kring hjärnans blodkärl så får man ett upplevande av mycket kraftig huvudvärk på grund av att smärtcentrat i Thalamus är så överkänsligt och triggas till ökad överkänslighet av blodkärlsdilatationen/inflammationen.

 

Vestibulär och postural överretbarhet

En central överkänslighet föreligger även i hjärnstammens balanskärnor.

Balanscentra centralt reagerar kraftigt även på relativt svaga stimuli. Yrselupplevandet blir kraftigt.

Överretbarhet av den vestibulo-oculära reflexen gör att man är känsligare för rörelser i blickfältet (optokinetisk stimulering).

Överretbarhet av cervicala reflexer ger ökad spänning i nackmuskulatur och nackvärk.

Överretbara posturala reflexer och proprioceptiv sensorisk överkänslighet ger en ökad ostadighetskänsla med ökat body-sway (proprioceptiv postural yrsel).

Den nära kopplingen mellan vestibulära centra och centra för illamående gör att man lätt blir illamående - åksjuk.

 

Kärlkontraktion vid migrän

Överretbarhet i hjärnstamscentra som styr cirkulationen gör att en kärlkontraktion lättare triggas hos migränpatienter såväl perifert som centralt. Raynaulds fenomen som karakteriseras av attacker av vita eller cyanotiska fingrar eller tår utlöses av köldexponering. Fenomenet är överrepresenterat hos migränpersoner. Ofta följs kärlkontraktionen av en fas med kärldilatation och ökad värme. Kärlkramp och hjärtinfarkt är överrepresenterat i en migränpopulation.

Centralt kan kärlen i såväl den främre cirkulationen (a.carotis, a.cerebrianterior och a. cerebri media) som den bakre cirkulationen (a.vertebralis, a.basilaris, cerebellära grenar och kärlgrenar till innerörat och hjärnstammen) drabbas av kärlkontraktion. Migränyrsel uppstår vid kärlkontraktion i den bakre cirkulationen.

 

Migränyrsel

Migränyrsel kan ha en mängd olika former från lätt ostadighet till kraftiga dygnslånga anfall med rotatorisk yrsel och yrsel vid lägesändring.

Kraftig rotatorisk yrsel utan hörselnedsättning och utan huvudvärk uppstår vid kontraktion av cerebellära grenar och hjärnstamsgrenar. Vid kontraktion av vestibulära grenar uppstår en likartad kraftig rotatorisk yrsel med snabbt övergående nystagmus, måttligt illamående, lockkänsla och mer sällan en lätt övergående hörselnedsättning. Sensorisk överretbarhet av facialisnerven ger en ökad tonus i stapediusmuskeln och lock-känslan i örat. Sensorisk överkänslighet i hörselnerven ger en besvärande tinnitus. Sensorisk postural överkänslighet ger en obehaglig obalanskänsla (fobisk postural yrsel). Sensorisk överretbarhet av vestibulo-oculära reflexen ger ökad känslighet för rörelser och rörelser i blickfältet och åksjuka (Mal de debarquement).

Perioder med försämrad cirkulation till innerörat ökar risken för kristallyrsel (godartad lägesyrsel) som upplevs extremt kraftig pga den centrala överretbarheten.

 

Triggerfaktorer

Det finns många faktorer som kan ytterligare öka retbarheten. Vi ser att hormonella förändringar spelar roll genom ökad migränfrekvens i samband med menstruation och minskad migränfrekvens efter klimakteriet. Graviditet och p-piller kan vara faktorer som triggar retbarheten. Starkt sensoriskt inflöde (t.ex stakt ljus, ljud, lukt, temperaturväxling ) ökar retbarheten men även stark psykisk stress och växling från stress till avkoppling kan vara triggerfaktor. Sömnbrist och hunger (hypoglycemi) är andra triggerfaktorer liksom tryckförändringar vid väderomslag.

En triggerfaktor som man själv kan påverka är maten. I många födoämnen finns varierande grad av ämnen som ökar retbarheten (biogena aminer). Mest bekant är överkänsligheten för kaffe, rött vin, ost, choklad och glutamat (syntetiskt aromämne - smakförstärkare - MSG).

 

Behandling

Migränyrseln beror på försämrad blodcirkulation till skillnad från migränhuvudvärken som beror på effekter av den efterföljande kärldilatationen. Behandling med Imigran som genom kärlkontraktion har god effekt på huvudvärken har därför ingen effekt på migränyrsel. Yrseln beror på en retning som har sitt naturalförlopp och som möjligen kan lindras med t.ex antiemetika (åksjukemedel).

Genom att konsekvent äta migrän-diet kan man successivt minska retbarheten. Retbarheten kan även minskas med transkraniell elektrisk stimulering. Medicinskt finns det flera sätt att profylaktiskt minska retbarheten t.ex med Antidepressiva, Beta-blockerare, Antiepileptika eller Sandomigrin.

 

Copyright ® 2013 Håkan Enbom MD, PhDcom

Citera författaren om materialet används

Copyright ® 2013 Cityhälsan ÖNH, Ängelholm