Polio är en tarminfektion. Virus sprids till mun via hand-mun kontakt, förorenat vatten och förorenad mat. Sjukdomen kan leda till förlamning. Polio är inte vanlig i Sverige men förekommer fortfarande spec. i Afrika och Asien. Fullt vaccinationsskydd efter 5 doser.

Stelkramp är en sjukdom som orsakas av ett nervgift från bakterier som kommer in i kroppen via sår. Bakterien finns alltid i vår omgivning och speciellt i jord.

Difteri är en mycket allvarlig bakteriell halsinfektion. Sjukdomen har under senare år ökat bl.a. i Ryssland och Ukraina. Difteribakterien bildar ett gift som kan ge nerv och hjärtmuskelpåverkan. Smittar genom kontakt med saliv, om man pussas eller delar glas, flaska eller cigarett.  Grundskydd mot stelkramp, difteri, polio bör förnyas vart 10.e år

Hepatit A orsakas av ett virus som smittar via förorenat dricksvatten och skaldjur som ostron och musslor. Sjukdomen ger infektion i levern (gulsot) med långvarigt sjukdomsförlopp.  Smittan kan spridas direkt via t.ex. sallad på restaurang och smittan kan även spridas sexuellt. Vaccin ger utmärkt skydd i ca. 20 år.

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod ( t.ex. från en smittsam person på skadad hud eller på slemhinnor (som ögat), eller genom att man sticker sig på orena injektionsnålar) eller sexuellt vid samlag.    I vissa delar av Afrika och Asien är 10–20% av befolkningen smittad och dessa personer är smittsamma gentemot sin omgivning. Sjukdomen är spridd över hela världen. Vaccin ger livslångt skydd.

Gula febern är en virusorsakad leversjukdom som förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor och omfattande epidemier med många dödsfall har uppträtt under årens lopp. I många länder krävs vaccination för att man skall beviljas inresa. Vaccinet ett mycket gott skydd i 10 år.

Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterier och smittspridning sker via vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittspridning har också förekommit från dåligt kokta skaldjur och fisk . Ducoral ger ett gott skydd - även mot vanlig turistdiarré.

Tuberkulos är fortfarande mycket vanlig i u-länder och en resistent form ökar i våra östeuropeiska grannländer. Skall du vistas längre tid i dessa länder bör du kontrollera ditt tuberkulosskydd. En vaccination bör göras i god tid eftersom man får en lokal sår-reaktion som läker först efter någon månad.

Japansk encephalit  är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som sprids via myggor med gris som mellanvärd. Sjukdomen sprids sålunda framför allt på landsbygden. Sjukdomen finns i stora delar av Sydostasien inkl. Indien och Nepal. Smittspridningen sker året runt söder om 17:e breddgraden och norr om denna framför allt under månaderna april-november. Vaccination rekommenderas om du skall vistas flera nätter på landsbygden. Gravida bör ej vaccineras.

Rabies är en oerhört farlig, knappt behandlingsbar, bakteriell sjukdom som smittas via djursaliv. En slick i ansiktet eller på ett sår av en gullig hundvalp kan räcka - eller bett av hund eller apa. Om man blir biten (eller slickad i ansiktet) måste man alltid uppsöka vård inom 12 timmar eftersom man aldrig kan veta om djuret är smittat. Undvik närkontakt med djur. Vaccination rekommenderas personer som reser utomlands och kommer i kontakt med djur. Vaccination ger gott skydd.

Malaria sprids via myggor. Flest smittas i Afrika, Asien eller Syd- och Mellanamerika.    I många storstäder och turistområden finns  dock ej malaria. Skydd med myggnät och insektsspray ev. i kombination med tabletter.

Tyfoidfeber är en salmonellainfektion med blodförgiftning och hög feber. Smittspridning sker via förorenad föda/vatten. Vaccination skyddar i 3 år.

Meningokockmeningit = smittsam hjärn-hinneinflammation. Förekommer i epidemier  i Afrika, Sydamerika och Arabiska halvön. Vaccin kan rekommenderas till barn och ungdomar, personer som fått mjälten bortopererad och resenärer som lever under enkla förhållanden i dessa områden.

TBE (Tick Borne Encephalitis) sprids via fästingar . Sjukdomen yttrar sig som en hjärninflammation med kraftig huvudvärk. I efterförloppet personlighetsförändring och abnorm trötthet. Sjukdomen är mycket vanlig i hela Europa och har på senare år ökat kraftigt i Sverige.

Influensa Influensa är en virussjukdom. Den utvecklas ofta till en epidemi som sprids snabbt mellan länder. Smittan sprids både genom luften och genom kontakt. Bra att skydda sig med handsprit. Typiska tecken kan vara hög feber, muskel- och ledvärk. Äldre personer och vissa andra riskgrupper bör vaccinera sig årligen.

Ditt Grundskydd: Som barn vaccineras man och får ett skydd mot olika sjukdomar. Efter ca 15 år är skyddet mot Polio, Difteri och Stelkramp kraftigt försämrat. Om det gått så lång tid eller om du är osäker rekommenderas att du kompletterar med en boosterdos av t.ex. Boostrix Polio.

Copyright ® Cityhälsan ÖNH, Ängelholm